How to: Retrospective

 

Retrospective

Een goede Retrospective heeft een standaard formaat:

  1. Set de stage
  2. Gather data
  3. Generate insight
  4. Decide what to do
  5. Closing the retrospective

1. set the stage

Deze fase heeft als doel het creëren van een veilige ruimte, waarin elke teamlid betrokken is. Door in deze fase elk teamlid aan het woord te laten ontstaat een situatie waarin iedereen zich gehoord voelt. Hierin ligt ook de verantwoordelijkheid van de Scrum master om dit proces te faciliteren. Voorbeeldvragen voor setting the stage:

  • Benoem in 1 woord je gevoel.
  • Wat hoop je uit deze sessie te halen?
  • Maak een tekening die de afgelopen sprint symboliseert en licht deze toe.
  • Welk cijfer geef jij <vul zelf iets in>?

2. Verzamel Data

We hebben nu een leuke, goede en productieve stemming gecreëerd. Nu gaan we data verzamelen. Het doel is om zoveel mogelijk informatie van het team te krijgen. Alles is goed! Een voorbeeld oefening is:

  • Mad-Sad-Glad, Hier bij zijn er 3 kolommen. Mad, in deze kolom hangen teamleden punten waar ze boos om zijn. Sad, in deze kolom hangen teamleden punten op waar ze verdrietig van worden. Glad, hier hangen teamleden de punten waar ze blij van zijn geworden op.

3. Genereer inzicht

Nadat het team data heeft gegenereerd is het tijd om inzicht te krijgen. Belangrijk hierbij is patronen en trends zichtbaar maken. Door “Dot voting” krijg je een aardig beeld wat het meest prangende is. Ook kan het zinvol zijn om te zien dat zaken terug blijven komen. Als deze keer op keer onvoldoende “Dots” ontvangen kan je hier extra aandacht aan besteden.

4. Besluit wat je gaat verbeteren/veranderen

Nu de problemen boven tafel zijn, een prioriteit hebben gekregen, is het zaak om te bepalen wat er verbeterd gaat worden. Denk hierbij aan de 2 á 3 punten die het team het belangrijkste vindt. Let hierbij ook op terugkerende punten. Deze terugkerende punten kunnen een trend weergeven. De twee a drie punten die je met het team oppakt zal je willen specificeren. Zo weet je team ook wanneer de verbeteringen zijn door gevoerd.

5. Afsluiting

Nu dat we doelen hebben vast gesteld komt de Retrospective ten einde. Hieronder staan 2 voorbeelden voor het afsluiten van een Retrospective:

Retrospective van de Retrospective Wat ging goed in deze Retrospective? Wat willen we volgende keer anders doen?

“Waardering” Iedereen benoemd een punt dat hij of zij waardeert van een teamgenoot. Let hierbij op dat iedereen gewaardeerd wordt!

Wat je ook kiest, bedankt alle deelnemers voor hun tijd, energie en positieve bijdrage bij het verbeteren van het team en de organisatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *